Větrání

VĚTRACÍ  SYSTÉM  REHAU – AIRCOMFORT

Dříve používané spárové odvětrávací systémy – včetně perforovaného těsnění jsou již dnes nejsou přípustné. Nejsou totiž samoregulovatelné a vykazují
(u okna) příliš vysoký koeficient spárové průvzdušnosti.

Systém REHAU AirComfort splňuje jako celek požadavky normy
EnEV 2009 na 
nezávislé řízené proudění vzduchu s automatickým
omezením přísunu vzduchu.
 

Princip funguje jednoduše:
Větrací klapka s příslušenstvím je umístěna v horním vodorovném křídlovém profilu a reaguje automaticky na tlak větru.
Při zavřeném okně zajišťuje větrací hřeben (U systému Geneo) a speciální ploché těsnění spolu se systémovou ucpávkou drážky ( u Brillant Designu), rovnoměrnou cirkulaci přes dorazové , případně středové těsnění. Při rozdílu tlaku 30 až 40 Pa se větrání automaticky uzavírá.

Systém REHAU AirComfort nijak nemění vzhled okna, při zavřeném okně není vidět .

Přednosti systému REHAU AirComfort::
– Zlepšená cirkulace vzduchu
– Zlepšení hygienických vlastností vnitřního klimatu, redukce následků působení vlhkosti, jako jsou např. plísně
– Je samoregulační
– Je nehlučný
– Je bezúdržbový
– Odolnost proti vloupání není jeho přítomností nijak zhoršena‘
– Je použitelný ve všech jednotlivých oknech v novostavbách i při rekonstrukcích
– Kdykoliv je možné jej odstranit

Technická data REHAU AirComfort :
– Citlivá odezva již při cca 40 Pa
– Těsnost proti náporovému dešti do 900 Pa
– Shodné s normou EnEV
– Třída odolnosti proti zatížení větrem 3 (u zavřené větrací klapky)
– Odzkoušeno v Institutu pro okenní techniku Rosenheim

Nákres funkce u systému Brillant Design: