GENEO PHZ

Z důvodu maximálního snížení tepelných ztrát staveb, jehož přínosem je v konečném důsledku úspora přírodních zdrojů energie,
navrhla firma REHAU profilový systém pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Prvním důkazem zvýšené ohleduplnosti k životnímu prostředí už bylo rozhodnutí firmy REHAU zdokonalit již vyvinutý systému GENEO
a nevytvářet systém zbrusu nový, což by představovalo další nemalé výrobní a vývojové náklady.

Špičkové vlastnosti systému GENEO, mezi něž patří zejména:
– vysoce stabilní hlavní profily z kompozitního materiálu RAU-FIPRO
– optimalizovaná tepelná izolace , tj. konstrukční hloubka 86 mm, 6 komor, zvětšení odstupu skla, zábrana proti proudění vzduchu v křídle a systém intergované výztuhy IVS, který dokáže nahradit ocelové armování u prvků standardních velikostí
– racionální výroba a hospodárné vedení skladu, dané integrovaným dorazovým a středovým těsněním
– možnost zasklení izolačním trojsklem o celkové tloušťce až 52mm, byly posunuty k ještě větší dokonalosti vytvořením systému termomodulůkteré aplikuje do profilů teprve každý výrobní závod, podle specifických podmínek  té které stavby.

GENEO-PHZ se tedy kromě zásuvných termomodulů liší oproti standardnímu systému GENEO také speciálním, dvoukomorovým středovým těsněním, přídavným těsněním mezi sklo a zasklívací lištu a doplňkovými moduly k ošetření parapetního profilu. Z důvodu zlepšení hodnot tepelného prostupu se rovněž používá rám se stavební výškou 86mm, namísto rámu o výšce 72mm. Tímto je sice zmenšena užitná plocha skla, což však u nízkoenergetických stavem nehraje výraznější roli. Otvorové výplně těchto staveb mají větší rozměry než je běžné,  s většinovým zastoupením fixních  prosklení. Je to umožněno systémem větracích jednotek s rekuperací odpadního tepla. Tyto výměníky patří k základní výbavě pasivních domů, větrání už zde není důležitou funkcí okna.

Firma Rehau, jejíž výrobní náplň zahrnuje kromě okenních systémů také vytápění, (včetně podlahových systémů a tepelných čerpadel) sanitární prvky a potrubní soustavy pro inženýrské sítě, dokáže být Vašim významným partnerem při řešení otázek bydlení a staveb.