Ovládání a obsluha

Ovládání
Vyvarujte se nesprávnému ovládání!

Pokyny pro bezpečný provoz a obsluhu oken
Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné bezpodmínečně dodržovat následující pokyny.